Politika privatnosti i uvjeti korištenja osobnih podataka

Mi, IP BIO d.o.o., Mahićno 60, Karlovac, OIB: 09019665987, tvrtka smo koja djeluje na hrvatskom tržištu. U svojoj djelatnosti prikupljamo i obrađujemo osobne podatke naših kupaca i stranaka zainteresiranih za naše proizvode, pri tome poštujući sve relevantne zakone i propise.

Zaštita Vaše privatnosti je naš prioritet, molimo Vas da ove Informacije pažljivo pročitate!

Ova Politika privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca Internet stranice www.pharma-bio.hr odnosno u procesu registracije Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama Internet stranice www.pharma-bio.hr. Ova Politika privatnosti je sastavni dio Uvjeta kupnje (Predugovorne obavijesti) stranice www.pharma-bio.hr

IP BIO d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice www.pharma-bio.hr pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade IP BIO d.o.o., Mahićno 60, Karlovac (u daljnjem tekstu IP BIO) obrađuje osobne podatke.

Upućuju se Kupci Internet stranice www.pharma-bio.hr (u daljnjem tekstu Kupci) odnosno Korisnici primatelji obavijesti o proizvodima i prilikama Pharma&Bio (u daljnjem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke IP BIO prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor.

Svaki Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu info@pharma-bio.hr.

Prihvaćanjem ove Politike privatnosti klikom prilikom registracije Kupca odnosno prijavom na Internet stranici www.pharma-bio.hr od strane Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama Pharma&Bio trgovine i web shopa, Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje IP BIO putem Internet stranice www.pharma-bio.hr?

Prilikom registracije osobe za Kupca Internet stranice www.pharma-bio.hr, IP BIO će od budućeg Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), email adresa, telefonski broj, datum rođenja (opcionalno), korisničko ime i lozinka.

Nakon što se osoba registrira za Kupca, ima mogućnost pristupiti profilu koji ujedno omogućuje i pristup u Program vjernosti Pharma&Bio kluba koji ni na koji način nije obvezujući.
IP BIO će kod prijave zatražiti od Kupca određene osobne podatke: ime i prezime, adresu, grad i poštanski broj, broj telefona (opcionalno), broj mobitela, datum rođenja i spol (opcionalno). Kupac potvrđuje da se slaže da obradom osobnih podataka klikom na gumb za prijavu.

Prilikom registracije osobe za Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama Internet stranice www.pharma-bio.hr, IP BIO će od budućeg Korisnika zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) i to: ime (opcionalno) i email adresu.

Davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na Internet stranice www.pharma-bio.hr, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama.

Također možemo prikupljati informacije o klikovima i stranicama koje su vam prikazane. IP BIO preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Internet stranice www.pharma-bio.hr. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika, mala slova i brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

U koju svrhu IP BIO prikuplja i obrađuje osobne podatke?

IP BIO prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca Internet stranice www.pharma-bio.hr u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici www.pharma-bio.hr, realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Kupaca, kako bi ponuda za Kupca bila individualnija te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama Kupaca. IP BIO prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupaca prijavljenih u profilu Kupca stranice www.pharma-bio.hr tj. Profila Programa vjernosti Pharma&Bio kluba u svrhu izrade personaliziranog sadržaja kroz automatizirane procese za obradu podataka.

IP BIO prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem emaila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje se je Kupac prethodno prijavio, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga.

IP BIO ne prikuplja podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti Internetsku stranicu www.pharma-bio.hr. Niti jedan dio Internetske stranice www.pharma-bio.hr nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 16 godina.

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?

Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općenitih uvjeta poslovanja ove Politike privatnosti i uvjetima korištenja osobnih podataka sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici www.pharma-bio.hr, a koji je sadržan u Uvjetima kupnje (predugovorne obavijesti) te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca. Kupac koji se prijavljuje za Program vjernosti Pharma&Bio kluba, unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) na gumb Prijava, čime daje privolu za obradu svojih osobnih podataka.

Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i prilikama unosom svojih podataka na Internet stranici www.pharma-bio.hr te dvostrukom potvrdom ispravnosti mail adrese, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@pharma-bio.hr.

S kojim primateljima IP BIO dijeli osobne podatke?

IP BIO neće dijeliti osobne podatke Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u sljedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

IP BIO će kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda ili usluga po narudžbi Kupca podijeliti osobne podatke Kupca s pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i email pošte.

Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja kreditnim i debitnim karticama

IP BIO u trenutku plaćanja na Internet stranici www.pharma-bio.hr, kao uvjet plaćanja proizvoda i usluga kreditnim ili debitnim karticama traži privolu Kupca za aktivaciju procesa plaćanja putem trgovačkog društva WSPay – Web studio d.o.o. Rijeka, Ćićarijska 10, pružatelja usluge procesiranja i naplate (kreditnih ili debitnih) kartica, ugovornog partnera Pharma&Bio i Izvršitelja obrade osobnih podataka. U tu svrhu osobni podaci Kupca (ime i prezime Kupca, adresa Kupca, podaci s kartice Kupca) su privremeno pohranjeni kod WSPay – Web studio d.o.o. Rijeka, Ćićarijska 10, koji te podatke pohranjuje u skladu s PCI DSS certifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1,2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka. Kupac aktivira proces procesiranja i naplate kartica potvrdom (klikom) na link „kupi“.

IP BIO ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesiranja i naplate kartica. Upućuju se Kupci da se informiraju o obradi osobnih podataka od strane WSPay – Web studio d.o.o. na Internet stranici na kojoj se odvija proces plaćanja. Osobni podaci pohranjeni kod WSPay – Web studio d.o.o. brišu se odmah nakon što je proces procesuiranja i naplate kartica završen.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

IP BIO pohranjuje osobne podatke registriranih Kupaca Internet stranice www.pharma-bio.hr na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i šest mjeseci nakon prestanka registracije Kupca u kojem razdoblju će biti riješene eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja. IP BIO pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.

Pristup i ispravak osobnih podataka

Kupac i Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima po registraciji na stranici te pristupom na „profil“ gdje Kupac može revidirati svoje osobne podatke koje je podijelio na stranici www.pharma-bio.hr. Kupac i Korisnik može zatražiti i dobiti od IP BIO cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem email poruke na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: info@pharma-bio.hr.

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)

Kupac i Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@pharma-bio.hr i podaci će biti izbrisani unutar trideset dana. Podaci o kupovini preko web shopa ostaju pohranjeni u računu za dotičnu kupovinu shodno drugim Zakonskim obavezama. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od IP BIO putem maila odnosno može poslati email poruku na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@pharma-bio.hr u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu.

IP BIO je sukladno relevantnim propisima imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka. Kontakt: info@pharma-bio.hr.

Pravo na prigovor

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@pharma-bio.hr. Naravno imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno Korisnika i stranice www.pharma-bio.hr odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka IP BIO uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako IP BIO provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice www.pharma-bio.hr te nije odgovorna za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. IP BIO se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU, a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Izmjena Politike privatnosti

Ovu Politiku privatnosti i uvjete korištenja osobnih podataka IP BIO može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Politike privatnosti na Internet stranici www.pharma-bio.hr. Zato IP BIO poziva Kupce i Korisnike da povremeno pregledaju ovu Politiku privatnosti. Ukoliko se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Politikom privatnosti, upućujemo Kupca i Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu www.pharma-bio.hr.

Izmjena Politike privatnosti i uvjeta korištenja osobnih podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici www.pharma-bio.hr.

Nastavak uporabe Internetske stranice www.pharma-bio.hr od strane Kupca i Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Kupac i Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Politiku privatnosti i uvjeti korištenja osobnih podataka.